English Blogactiv Posts - EU Blog Platform

Archives for governance

Brussel is altijd het weeskind gebleven van de Belgische compromissen.De verschillende nationale overeenkomsten sinds de zeventiger jaren, apaiseerden (bevredigden) de twee grote regios/gemeenschappen met onverantwoorde overdrachten van geld en bevoegdheden.Dat ging ten koste van de centrale (federale) regering en, zoals steeds meer blijkt, van de regio van het Brussels gewest.Ter gelegenheid van het Verdrag van… » read more

In the aftermath of the first oil crisis, 1975, the French President Giscard d`Estaing had the clever idea to invite the heads of government of what were then the major economic powers – USA, Japan, Germany, UK and Italy – to an informal fire chat at Rambouillet Castle to discuss about the global economic system.… » read more

The Erfurt Meetings – March 2008 (executive summary) With globalization, the world is becoming more and more complex and interconnected. In business, this complexity and interdependence are reflected through the increasing pressure of different stakeholders, internal and external to the firm. We believe diversity can promote and bring to the Board the necessary capabilities, creativity,… » read more

EurActiv Network