English Blogactiv Posts - EU Blog Platform

Archives for Urban problems

Brussel is altijd het weeskind gebleven van de Belgische compromissen.De verschillende nationale overeenkomsten sinds de zeventiger jaren, apaiseerden (bevredigden) de twee grote regios/gemeenschappen met onverantwoorde overdrachten van geld en bevoegdheden.Dat ging ten koste van de centrale (federale) regering en, zoals steeds meer blijkt, van de regio van het Brussels gewest.Ter gelegenheid van het Verdrag van… » read more

EurActiv Network